Terapie divočinou

Asociace pro terapii divočinou a dobrodružstvím v České republice, z.s.

Stáhněte si nejnovější manuály a práce o výzkumu v oblasti terapie divočinou

TERAPIE DIVOČINOU (WILDERNESS THERAPY)

Wilderness Therapy je způsob terapeutické práce, který využívá divočiny jako základního prvku terapeutického prostředí. Divočinou je myšleno prostředí, které je vzdálené od osídlených oblastí. Za pomoci tohoto civilizačního odloučení po více dní, je možné dosáhnout, s pomocí specifických terapeutických metod, hlubšího osobního kontaktu klienta s přírodou, a tímto způsobem probudit či povzbudit osobu v jejím sebeuvědomění, flexibilnosti, adaptaci a způsobu vnímání přírodních aspektů, které přicházejí skrze osobní zkušenost s divočinou.

EXPEDICE

Základním pilířem terapie divočinou je expedice, několikadenní výprava mimo civilizaci. Forma, jakou je expedice postavena, pramení z hlubokých zkušeností z vedení akcí, zážitkových programů, inspirované organizacemi v Kanadě, Anglii i jinde, přizpůsobené našemu středoevropskému prostředí.