Jsme rozmanitá skupina sociálních pracovníků, akademiků, psychologů a psychoterapeutů, kteří se orientují na práci s rizikovou mládeží. Během téměř dvou let jsme pracovali na adaptaci britského přístupu Terapie divočinou do našeho geografického a kulturního kontextu. Organizovali jsme expedice, učili se z vlastních chyb, dlouze jsme o nich diskutovali a především jsme vyhodnocovali vliv našich intervencí. Tyto snahy ústí do jednoho cíle – zprostředkovávat terapii divočinou. Expedice má vždy v týmu terapeuta, dále člověka, který se orientuje v terénu a v outdoorových dovednostech, často v týmu bývá také etoped, antorpolog nebo speciální pedagog. Zkušenosti jsme získávali v přírodě v Česku i v zahraničích,na výcvicích i seminářích.

  • Lucie Petrová – Jeden ze zakladatelů spolku a předseda asociace. Vzdělání získávala na Univerzitě Palackého v oboru Management životního stylu a aplikovaných pohybových aktivitách, ve švédském Linköpingu v magisterském oboru Outdoor Education nebo například ve výcviku rodinné terapie pod institutem Petra Boše. Praktické zkušenosti pramení ze zimních survivalů, letních pobytů pro děti a mládež a dalších outdorových pobytů pod hlavičkou horolezckého oddílu Base Camp, sportovního spolku Orel nebo pod univerzitou.
  • Michal Petr – Zakládající člen a hospodář asociace. Více jak 20 let se pohybuje ve sféře organizování pobytů pro mládež a dospělé, které pokračují v působením na katedře rekreologogie a vedením předmětů jako zimní survival, vysokohorská turistika, horolezectví či skialpinismus. Nemalé zkušenosti získal z vedení horolezecké stěny a hospůdky Base Camp v Přerově, kde také zorganizoval desítky outdoorových výjezdů pro dospělé i děti. Neustále se vzdělává a své psychterapeutické zaměření získává v Gestalt institutut v Praze.
  • Michal Víčar – Zakládající člen a místopředseda spolku. Vystudoval psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Ph.D. získal v oboru Sportovní psychologie na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Výzkumně se zabývá identifikací a rozvojem sportovního talentu a tréninkem mentálních dovedností. Zajímá se také o témata spojené s využití pohybu v divoké přírodě a adrenalinových aktivit k osobnostnímu rozvoji a terapii člověka. Ve volném čase diriguje swingový orchestr New Street Band, hraje volejbal a věnuje se horolezectví. Rád cestuje – je autorem beletristické knížky Embéčkem kolem světa a stejnojmenného dokumentu.
  • Jana Švecová – Člen rady asociace. Psycholog, psychoterapeut a rodinný terapeut, se zaměřením na systemiku, psychosomatiku. Mimo práci s lidmi, kteří se probíjejí životní džunglí ji najdete v divoké přírodě na koncích světa, ale i u klidných včel a sběru bylin, u příběhů či při zpěvu. Není li zbytí, sundá batoh a lektoruje, přednáší, superviduje. Baví ji přemýšlet napříč vědami, spojovat odlišné a hledat souvislosti. Zejména drze důvěřuje v tendenci osobnosti k samoúzdravě, jejím oblíbeným tématem je duševní odolnost člověka, za nejmocnější nastroj považuje vztah. Již 15 let v mnoha českých i mezinárodních projektech uskutečnuje a prosazuje (psycho)terapii přírodou a divočinou.
  • Tereza Houšková – Člen rady asociace, speciální pedagožka, dramaterapeutka. Baví ji vést mladé lidi k přemýšlení a radosti ze
    života, proto také lektoruje dramaterapi, primární prevence a výuku seberozvojových předmětu na vysoké škole. Ráda cestuje po světě a poznává nové krajiny a kultury. Aktuálně studuje doktorské studium ve speciální pedagogice, kde zkoumá právě oblast Terapie divočinou u mladistvých s rizikovým chováním.
  • Jiří Střípek – Mnoho let se věnuje vedení mládeže kurzům zážitkové pedagogiky a a rozvojovým akcím. V současné době se ve
    výzkumu svého doktorandského studia věnuje problematice Wilderness Therapy a jejímu dopadu na účastníky