V roce 2017 a 2018 proběhly celkem tři terapeutické expedice pod záštitou projektu Erasmus+ a spoluprací s Fakultou tělesné kultury v Olomouci. Naši členové se podíleli na přípravě a vedení těchto expedic.

První z nich byla podzimní expedice pro Gymnázium M. Lercha v Brně. Vedoucí výpravy byl Michal Petr, členové týmu Jana Švecová a Jiří Střípek. Expedice se zúčastnilo 10  participantů.