Workshopy na dvou místech České republiky zvaly k  vyzkoušení přístupu terapie divočinou. Účastníci z neziskového sektoru, pracující s různými cílovými skupinami, si vyzkoušeli tzv. „instantní expedici“. Zároveň je těmito semináři cíleno k propojení osob podobně smýšlejících, zajímajících se o toto téma a  vytváření platformy pro možné budoucí spolupracování. Na olomoucký workshop navazovala členská schůze Asociace.