V letošním roce, více než kdy jindy, byla řada událostí přesunuta do on-line prostoru.  Stejně tak i naše práce byla prezentována na několika konferencích. Jednou z nich, které se uskutečnila on-line,  je Mezinárodní konference „Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí“ . Více o této konferenci se můžete dozvědět zde.