Dle vizí, stanov a smýšlení organizace si mimo aktivní konání expedic klademe za cíl také šíření směru Terapie divočinou. V roce 2018 se díky spolupráci s Fakultou tělesné kultury a projektu Erasmus + podařilo terapii divočinou prezentovat na třech akcích

  • 20. 9. 2018 – Workshop pro účastníky Teatroterapeutické konference v Olomouci (10 účastníků
  • 12. – 14. 10. 2018 – Workshop pro účastníky semináře „Jiná cesta“ v Hamru na Třeboňsku
  • 25. 11. 2018 – Workshop pro veřejnost, konaná v Brně