Terapeutické expedice 2018

Pilíři činnosti Asociace  jsou především terapeutické expedice a práce s klienty. V návaznosti na spolupráci s polskou organizací Mierz Wysoko, Fakultou tělesné kultury v Olomouci a s finanční podporou projektu Erasmus + proběhly v roce 2018 dvě terapeutické expedice.

 

Vzdělávací workshopy

Dle vizí, stanov a smýšlení organizace si mimo aktivní konání expedic klademe za cíl také šíření směru Terapie divočinou.

 

1.  konference  o terapii divočinou v České republice

Vrcholem roku 2018 byla 1. konference o terapii divočinou v České republice.