Asociace pro terapii divočinou a dobrodružstvím v České republice, z.s.

Asociace je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které se spojili za účelem rozvoje a šíření směru terapie divočinou a dobrodružstvím. Základními cíli spolku jsou:

a) Asociace usiluje o využívání přístupu terapie divočinou  a dobrodružstvím k léčebně preventivní péči o zdraví občanů v holistickém pojetí. Dbá o rozvoj a šíření terapie divočinou a dobrodružstvím.
b) Asociace usiluje o ukotvení terminologie a vymezení působnosti terapie divočinou a dobrodružstvím.
c) Asociace se podílí na zvyšování úrovně znalostí svých členů a na šíření poznatků z oblasti terapie ze zahraničí i z území České republiky mezi odborníky jiných oborů i laickou veřejnost.
d) Asociace podporuje vědecko-výzkumnou činnost v oblasti terapie divočinou a dobrodružstvím, napomáhá k vytvoření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatnění v praxi.
e) Asociace se všestranně podílí na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní realizace psychoterapie v léčebné, poradenské a preventivní péči.
f) Asociace vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi obdobného zaměření v České republice a v zahraničí.
g) Asociace dbá na dodržování etických zásad při výkonu terapie divočinou a dobrodružstvím.
h) Asociace dbá na užívání pouze takových postupů, které jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými poznatky.
i) Asociace se aktivně podílí na celoživotním vzdělávání svých členů a ostatních pracovníků v příbuzných oborech.

Celé znění stanov: Stanovy Asociace

Kdo za tím stojí?

  • Lucie Petrová –  vzdělání získávala na Univerzitě Palackého v oboru Management životního stylu a aplikovaných pohybových aktivitách, ve švédském Linköpingu v magisterském oboru Outdoor Education nebo například ve výcviku rodinné terapie pod institutem Petra Boše. Praktické zkušenosti pramení ze zimních survivalů, letních pobytů pro děti a mládež a dalších outdorových pobytů pod hlavičkou horolezckého oddílu Base Camp, sportovního spolku Orel nebo pod univerzitou.
  • Michal Petr –více jak 20 let se pohybuje ve sféře organizování pobytů pro mládež a dospělé, které pokračují v působením na katedře rekreologogie a vedením předmětů jako zimní survival, vysokohorská turistika, horolezectví či skialpinismus. Nemalé zkušenosti získal z vedení horolezecké stěny a hospůdky Base Camp v Přerově, kde také zorganizoval desítky outdoorových výjezdů pro dospělé i děti. Neustále se vzdělává a své psychterapeutické zaměření získává v Gestalt institutut v Praze.
  • Michal Víčar – vystudoval psychologii a sociologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, Ph.D. získal v oboru Sportovní psychologie na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Výzkumně se zabývá identifikací a rozvojem sportovního talentu a tréninkem mentálních dovedností. Zajímá se také o témata spojené s využití pohybu v divoké přírodě a adrenalinových aktivit k osobnostnímu rozvoji a terapii člověka. Ve volném čase diriguje swingový orchestr New Street Band, hraje volejbal a věnuje se horolezectví. Rád cestuje – je autorem beletristické knížky Embéčkem kolem světa a stejnojmenného dokumentu.
  • Jana Švecová – psycholog, psychoterapeut a rodinný terapeut, se zaměřením na systemiku, psychosomatiku. Mimo práci s lidmi, kteří se probíjejí životní džunglí ji najdete v divoké přírodě na koncích světa, ale i u klidných včel a sběru bylin, u příběhů či při zpěvu. Není li zbytí, sundá batoh a lektoruje, přednáší, superviduje. Baví ji přemýšlet napříč vědami, spojovat odlišné a hledat souvislosti. Zejména drze důvěřuje v tendenci osobnosti k samoúzdravě, jejím oblíbeným tématem je duševní odolnost člověka, za nejmocnější nastroj považuje vztah. Již 15 let v mnoha českých i mezinárodních projektech uskutečnuje a prosazuje (psycho)terapii přírodou a divočinou.
  • Tereza Zahradníková (Houšková)vystudovala speciální pedagogiku- dramaterapii.  Baví ji vést mladé lidi k přemýšlení a radosti ze
    života, proto také  pracuje jako speciální pedagog s dětmi a mladistvými, kteří mají potíže s chováním či svými emocemi. V této oblasti pracuje již přes 10 let a to především v rámci preventivních aktivit se třídními kolektivy. Je frekventantkou v integrativním psychoterapeutickém výcviku ISTEP vycházejícího především z Gestalt terapie. Ráda cestuje po světě a poznává nové krajiny a kultury. Aktuálně studuje doktorské studium ve speciální pedagogice, kde zkoumá právě oblast Terapie divočinou u mladistvých s rizikovým chováním.
  • Jiří Střípek – Mnoho let se věnuje vedení mládeže kurzům zážitkové pedagogiky a a rozvojovým akcím. V současné době se ve
    výzkumu svého doktorandského studia věnuje problematice Wilderness Therapy a jejímu dopadu na účastníky