Pilíři činnosti Asociace  jsou především terapeutické expedice a práce s klienty. V návaznosti na spolupráci s polskou organizací Mierz Wysoko, Fakultou tělesné kultury v Olomouci a s finanční podporou projektu Erasmus + proběhly v roce 2018 dvě terapeutické expedice. Květnová expedice byla pořádána ve spolupráci s pražskou organizací Locika.  Vedoucí týmu byla Jana Švecová, členové Tereza Houšková. Expedice se zúčastnilo  10  zájemců.
Prázdninová výprava  byla organizovaná s  několika subjekty (Dětský domov ve Zlíně, Psychologická ambulance Olomouc).  Výpravu vedl Michal Petr, členové týmu Jana Švecová, Tereza Houšková.