Ve dnech od 30. 9. do 10. 10. 2021 sešlo ve slovenském Čunovu asi patnáct odvážlivců, kteří se chtěli seznámit s jízdou na mořském kajaku, aby tyto nově nabyté dovednosti mohli uplatnit v outdoorovém vzdělávání a práci s mládeží. Byli tu účastníci ze šesti evropských zemí. Za Česko to byl opět vodák a terapeut Přemysl Ulman. První tři dny byly věnovány nácviku základních dovedností pro jízdu na mořském kajaku. Další tři dny se celá skupina rozdělila na dvě menší skupinky a ty se pak vydaly na expedici vnitrozemskou dunajskou deltou. Tato expedice měla mimo jiné prověřit nabyté dovednosti z předchozích dní. Ve zbývajících dnech jsme si pak připravovali odpolední výcvikový program pro studenty jedné bratislavské mezinárodní střední školy. Poslední den jsme pak věnovali nácviku dalších, náročnějších technik jízdy na mořském kajaku. Při vylehávání na pádlo nebo přejezdech proudu se snad každý převrátil, což bylo příležitostí k procvičení si záchrany. Počasí nám během celého setkání přálo a tak jsme mohli několik večerů strávit kolem táborového ohně. Velký dík patří opět Michalu Keimovi a slovenskému Outward boundu za přípravu a organizaci celé akce.